ჭელიძე ედიშერ

ქართველი ფილოლოგი და თეოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; თბილისის სასულიეროაკადემიის პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე.ჭუმბურიძე ზურაბ

ქართველ ფილოლოგი, კრიტიკოსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.