ღამბაშიძე ნანა

დაამთავრა ქ. თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1956 წელს.

1956-1966წწ. მუშაობდა უცხო ენათა ინსტიტუტში ინგლისური ენის მასწავლებლად. შ. რუსთაველის სახ. ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის ლიტ. თეორიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სადისერტაციო თემა – "ნიკო ლორთქიფანიძის მხატვრული სტილის თავისებურებანი", დაიცვა 1979 წელს.