ქართული ლიტერატურა (ისტორია საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესების პრიზმაში) I
ქართული ლიტერატურა (ისტორია საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესების პრიზმაში) II
XVI-XVII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა (აღმოსავლური და დასავლური კულტურულ-ლიტერატურული პროცესების გზაშესაყარზე)
ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე)
VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის "ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი" მასალები I
VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის "ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი" მასალები II
აკაკი წერეთელი - უცნობი პუბლიცისტიკა
"წმინდა ნინოს ცხოვრება“ და “ქართლის მოქცევა“