ურუშაძე ვენერა

ქართველი ლიტერატურათმცოდნე, მთარგმნელი და პედაგოგი, დოცენტი.