გიორგიძე გიორგი

ქართველი ისტორიკოსი, ფილოლოგი, ბიბლიოთეკარი.გოზალიშვილი შალვა

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი 1930 წელს.

იყო II მსოფლიო ომის მონაწილე; სხვადსხვა დროს მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკაში; საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილებაში; მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტში; თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში; იკვლევდა XIX-XX საუკუნის ქართული მწერლობის საკითხებს; ლიტერატურათმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი(1964), პროფესორი(1967).