გრიგოლაშვილი ლაურა

ფილოლოგი, ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევარი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი