ბარბაქაძე თამარ

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1979 წელს.

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი, 1985 წლიდან არის ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელი, ამჟამად შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

1979 წელს მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტში რედაქტორად "მოამბის" რედაქციაში, კითხულობს ლექციებს თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტში.

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სადისერტაციო თემა – "სონეტი ქართულ პოეზიაში", დაიცვა 1998 წელს.