საკონტაქტო ინფორმაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ი. ჭავჭავაძის №13, 0179, თბილისი, საქართველო ტელ: +995 57 57 34 96